Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2013

Προκηρύχθηκε η ολοκλήρωση του δρόμου Κάλαμος Νας

Σήμερα προκηρύχθηκε η κατασκευή-ολοκλήρωση του οδικού δικτύου Κάλαμος Νας προυπολογισμού 8 620 689,66 ευρω. Αφορά την κατασκευή κυρίου οδικού έργου μήκους 16.952 μέτρων και συνδέσεις με επτά δευτερεύουσες οδούς συνολικού μήκους 518,38 μέτρων. Η προθεσμία κατάθεσης των προσφορών είναι την 19.11.2013 - 10:00
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328877-2013:TEXT:EL:HTML&src=0

Δεν υπάρχουν σχόλια: